top7.jpg
english version 
 
 

Untitled Document

back

Ochrona konstrukcji drewnianych


wielofunkcyjny impregnat do drewna

Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. Stosować do zabezpieczania więźby dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian działowych itp.

Sposoby stosowania:

 1. 1. Metoda powierzchniowa: stosować w postaci 30% roztworu wodnego. Przygotowanie roztworu: opakowanie 1,2 kg rozpuścić w ok. 2,8 litra najlepiej ciepłej wody; 5 kg w ok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach. Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodą kilkukrotnego smarowania pędzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia. Nanieść minimum 200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania Ogniochronu płynnego (pakowanego w kanistry). Impregnacja poprzez zanurzenie: Kąpiel zimna: czas zabiegu (w roztworze o temp. 20°C i przy stężeniu 30%) uzależniony jest od przekroju drewna i obliczany z wzoru T=a2/25, gdzie T=czas trwania zabiegu w godzinach, a=najmniejszy wymiar przekroju poprzecznego w cm. W warunkach placu budowy, gdy trudno jest ściśle spełnić wymagania impregnacji przez zanurzenie (np. ze względu na temperaturę), polecamy wydłużyć uzyskany czas trzykrotnie. Najmniejszy wymiar 2 cm 6 cm 14 cm Minimalny czas kąpieli 30 minut 4,5 godziny 24 godziny Kąpiel gorąco-zimna: drewno zanurzać w 30% roztworze Ogniochronu o temperaturze ok. 60°C przez ok. 2 godziny, następnie przenieść do roztworu o identycznym stężeniu, ale temperaturze ok. 15-20°C i utrzymywać w kąpieli przez minimum 5 godzin. Impregnacja poprzez natrysk lub nanoszenie pędzlem: zabieg powtarzać kilkakrotnie, aż do osiągnięcia wymaganego zużycia preparatu (tj. 200 g soli na 1 m2 drewna), przy czym nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno następować po wyschnięciu poprzedniej warstwy.
 2. 2. Metoda ciśnieniowa: stosować w postaci 10% roztworu wodnego. Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzić minimum 40 kg soli na 1m3 drewna. Po zabiegu materiał pozostawić w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności.

 3. Okres trwałości:

  okres trwałości zabezpieczeń drewna wykonywanych za pomocą Ogniochronu jest równy okresowi użytkowania drewna (w przypadku więźby dachowej trwa do czasu wykonania remontu wiążącego się ze zdjęciem poszycia dachu lub inną sytuacją, która może spowodować wypłukanie impregnatu z drewna). Podany okres odporności uzyskuje się w przypadku drewna użytkowanego w warunkach suchych, w temperaturze do 60°C, co odpowiada warunkom klimatycznym w pomieszczeniach zamkniętych.
  Wydajność:

  * metoda powierzchniowa: 200 g soli na 1 m2
  (ok. 0,65 litra 30% roztworu na 1 m2);
  * metoda ciśnieniowa: 40 kg soli na 1 m3
  (ok. 400 litrów roztworu na 1 m3).

  Cennik Ogniochronu (ceny brutto, skład w Batowicach, 012 285 94 07)

  20kg 120 zł
  5kg 42,80 zł

   


Nowości

unimata

Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna:
• dachów skośnych pomiędzy krokwiami,

• poddaszy użytkowych i nieużytkowych,

• stropodachów dwudzielnych,

• podłóg i stropów pomiędzy legarami,

• drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych
SÓL DROGOWA
Znajduje zastosowanie w:
• domach jednorodzinnych,

• budynkach wielorodzinnych,

• budynkach użyteczności

publicznej,

• obiektach przemysłowych.Na zamówienie możemy przygotować mieszankę soli i piasku.
PIASEK PŁUKANY
piasek płukany
Produkt uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Waryś.
Posiada, jako materiał, stwierdzone badaniami laboratoryjnymi właściwości do produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych.
Znakomity jako podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.ŻWIR 8-16mm
Żwir
Uzyskiwany w procesie przekruszenia i przesiania na mokro granitowo- piaskowcowych otoczaków, odseparowanych z pospółki wydobywanej ze złoża Waryś.
Żwir przekruszony frakcji 8-16 posiada pełne badania pod względem przydatnoćci do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.PORTA DRZWI to:
• Drzwi wewnątrzlokalowe,

• Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne,

• Drzwi techniczne,

• Ościeżnice.
 
  Strona główna | Oferta | Cennik | Kontakt | O firmie | Nowości | Linki | Copyright © 2007 Gambud S. A. | English version  
  Gambud S.A., ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000054525
REGON 351118439, EKD 5153, NIP 677-11-78-070, Kapitał akcyjny: 2 870 500,00 zł

gambud.pl Darmowe pozycjonowanie